Kommande Händelser

Högtidssammanträde – återkommer med datum.

Gesäll- och mästarbrev delas ut. Middag.