Händelser

2 September – Årsmöte genom poströstning

Kallelse och formulär har skickats ut per post. Materialet finns också tillgängligt på medlemssidan. Du behöver då det lösenord som skickats ut med post.

 

28 Oktober – Högtidssammanträde