Kontakt

info@uppsalahantverksforening.se

Ordförande: Michel Östlund, eMail

Vice Ordförande: Andreas Larsson, eMail

Sekreterare: Désirée Koslin, eMail

Kassör: Yvonne Kanebäck, eMail

Bokningsansvarig Slottsbiografen: Nils Bingefors eMail

Bokningsansvarig Klubbvåningen: Lars Berndtson eMail

Festvåningen bokas genom Hambergs eMail

Styrelsen består i sin helhet av: Michel Östlund, Yvonne Kanebäck, Désirée Koslin, Andreas Larsson, Lars Berndtsson, Nils Bingefors, Andreas Drugge, Ulf Fahlstad, Thomas Jonsson, Josefin Liljeqvist, Annika Olen, Oscar Simonsson.