Kontakt

info@uppsalahantverksforening.se

grupp orig 2 låguppl. 72 dpiHela styrelsen består från vänster till höger av Mattias Lindqvist, Lisa Emilsson, Fredrik Landgren, Johan Sintorn, Yvonne Kanebäck, Annika Olén, Kjell Samuelsson, Per Sandberg, Stefan Idzikowski, Nils Bingefors och Claes Hellman.

Ordförande: Annika Olén, eMail

Kassör: Yvonne Kanebäck, eMail

Sekreterare: Per Sandberg, eMail

Vicevärd: Kjell Samuelsson, eMail

Bokningsansvarig Slottsbiografen: Nils Bingefors eMail

Bokningsansvarig Klubbvåningen: Johan Sintorn eMail

Festvåningen bokas genom Hambergs eMail