Medlemsansökan

Bli medlem i Upsala Fabriks- och Hantdverksförening!

Möten för hantverkare och företagare i Uppsala sedan 1847.

Vi är Uppsalas äldsta förening för hantverkare och företagare med syfte att främja medlemmmarnas intressen bland annat genom

  • att stödja och samarbeta med näringslivet och lokala intresseorganisationer
  • att främja företags- och yrkesutbildning
  • att verka för god samvaro medlemmar emellan och
  • att förvalta föreningens egendom.

Här träffar du nya och gamla kontakter inom Uppsala hantverksliv.

  • Vi arbetar målinriktat för att vara ett inkluderande nätverk där alla branscher är representerade.
  • Vi äger och förvaltar fastigheterna Nedre Slottsgatan 6 och Drottninggatan 14 och erbjuder rabatt på hyra konferens och festvåning för sällskap upp till 130 personer i samarbete med Hambergs Fisk eller den kulturhistoriska Slottsbiografen som kan användas som både biograf och konferenslokal.
  • Vi erbjuder även medlemmar att hyra klubbvåningen för sammankomster eller biblioteket för t ex affärsmöten.
  • Vi jobbar aktivt med att främja hantverks- & yrkesutbildningar. I samarbete med Sveriges Hantversråd delar vi ut gesäll- och mästarbrev och delar tack vare närstående stiftelser ut stipendier till förtjänta hantverkare.
  • Vi träffas på after work, temakvällar och ett antal årligen återkommande arrangemang och fester. Med syfte att bygga affärsnätverk och trivsel.

Att vara medlem hos Upsala Fabriks och Handtverksförening är ett bra sätt att bygga upp sitt nätverk för att nå ut till nya kunder.

Är du intressera av att bli medlem hos oss och ingå i vårt nätverk? Till medlem antas hantverkare, företagare eller företagsledare inom hantverk, industri och närstående servicegrenar.

Medlemsavgiften är för närvarande 400 kr per år för yrkesaktiva och 150 kr för pensionärer.

Fyll i formuläret nedan för en intresseanmälan.