Medlemsansökan

Bli medlem i Upsala Fabriks- och Hantverksförening

som är en fristående sammanslutning av företagare och näringspolitiskt intresserade i Uppsala kommun. Föreningen bildades år 1847 och är tillsammans med Uppsala Handelsförening Uppsalas äldsta nu verksamma förening för företagare.

Vi främjar våra medlemmars intressen bland annat genom att;

  • påverka lokala myndigheter och sammanslutningar inom närings- och samhällslivet och verka för ökad kännedom om hantverkets, industrins och servicenäringarnas betydelse
  • stödja och samarbeta med lokala intresseorganisationer
  • främja företags- och yrkesutbildning
  • verka för en god samvaro och vara en naturlig träffpunkt för medlemmarna

Upsala Fabriks- och Hantverksförening äger och förvaltar fastigheterna Nedre Slottsgatan 6 och Drottninggatan 14 i Uppsala. Föreningen disponerar där bl a två större festlokaler, ett bibliotek med ett stort och intressant utbud av böcker samt ett antal sammanträdesrum. I fastigheten finns också den kulturhistoriskt intressanta Slottsbiografen som nyligen renoverats för att kunna användas både som biograf och konferenslokal.

Förutom ett antal årligen återkommande arrangemang och fester anordnar föreningen ”pubaftnar”, temakvällar mm.

Till medlem antas hantverkare, företagare eller företagsledare inom hantverk, industri och närstående servicegrenar..

Vi hälsar Dig välkommen som medlem i Upsala Fabriks- och Hantverksförening

Medlemsavgiften är för närvarande 400 kr per år för yrkesaktiva och 150 kr för pensionärer.

Fyll i formuläret nedan för en intresseanmälan.