Avtalsmallar

Konsumentverket har mallar för avtal mellan privatpersoner och hantverkare. Se denna länk