Gesäll- och Mästarbrev

gesellfotoFrämjandet av företags- och yrkesutbildning har varit en viktig del av föreningens verksamhet sedan föreningen bildades. I samarbete med stiftelsen ”Hantverk & Utbildning” utfärdar vi Gesäll- och Mästarbrev.

Dessa utdelas vid det årliga högtidssammanträdet som varje höst avhålls i föreningens lokaler.

Under de senaste åren har gesäller och mästare förutom breven och de internationella bevisen, även erhållit stipendier genom bidrag från två stiftelser, nämligen Johan och Hjalmar Kallenbergs stiftelse och Målaremästare C. E. Lindgrens stiftelse.

Stipendiesumman täcker bland annat alla kostnader som gesäller och mästare har för sina respektive provkostnader.

mestarbrevHögtidssammanträdet äger rum första veckan i oktober och då utdelas mästar- och gesällbrev till alla som avlagd godkända prov under året. Minst 4 veckor före utdelningen måste dock föreningen ha fått samtliga handlingar för att organisatoriskt hinna med att dela ut gesäll- eller mästarbrev.

Utdelningarna sker under högtidliga former i den vackra Slottsbiografen och där efter återsamlas alla till middag med underhållning i föreningens festvåning. Gesäller och mästare har möjlighet att inbjuda ett begränsat antal anhöriga att delta både vid utdelningarna och middagen.

Detaljerad information kring allt som rör yrkesutbildningar samt  gesäll- och mästarbrev erhålls av stiftelsen

”Hantverk & Utbildning”. (www.hantverk-utbildning.se).